Wat houdt het Organisch Psycho Syndroom in?

Het Organisch Psycho Syndroom is een chronische ziekte/handicap die door de patiënt en ook door zijn omgeving als zeer belastend wordt ervaren. Aangezien er door de organische oplosmiddelen algehele aantasting aan het centraal zenuwstelsel ontstaat, komen er vele lichamelijke en psychische klachten voor.

De meest voorkomende klachten zijn:

  • concentratieproblemen, vergeetachtigheid, geïrriteerdheid
  • geestelijke en/of lichamelijke ouderdomsverschijnselen op jonge leeftijd
  • ernstige vermoeidheid, zware hoofdpijnen, depressies
  • persoonlijkheidsstoornissen, agressiviteit
  • duizelingen, slaapstoornissen
  • pijnen in maag, borst en ledematen
  • impotentie en onvruchtbaarheid
  • kortademigheid en gebrek aan eetlust, enz.
  • uitval van spierfuncties, gewrichtsklachten

Zie afbeelding


Deze klachten kunnen in veel gevallen niet d.m.v. lichamelijk onderzoek worden aangetoond en bevestigd. Dit betekent dus een extra mentale belasting, zowel voor degene die deze klachten heeft als voor zijn naaste omgeving.

Het classificatiesysteem van het Organisch Psychosyndroom 
 naar de ernst van de klachten.**

Dit classificatiesysteem is vastgesteld op een bijeenkomst van een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het Organisch Psychosyndroom in Kopenhagen DK in 1995. In Nederland wordt het nu "de WHO-classificatie" genoemd.

 

* Type I

Neurastheen syndroom. Dit zijn vage welzijnsklachten, een ziektetoestand gekenmerkt door sterke geestelijke en lichamelijke vermoeidheid en grote prikkelbaarheid. De klachten in dit stadium worden niet of nauwelijks ontdekt.

* Type IIA

Blijvende veranderingen in persoonlijkheid en het gevoelsleven. 
Te meten anatomische defecten in de hersenen.

* Type IIB

Aantasting van leerfuncties.

* Type III

Dementie; vroegtijdige dementie is dikwijls het eindstadium.

 

Bij Type I is de herkenning en erkenning erg moeilijk. Dat is een belangrijke reden voor de miskenning van de ziekte.

** Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te Amsterdam