Projecten

Digitale kennisbank Ervaringsdeskundigheid Werkt

Vanuit de overheid kunnen patièntenorganisaties een beroep doen op subsidie voor projecten. Voorwaarde is dat met minimaal 7 organisaties aan 1 onderdeel wordt gewerkt. Indien je hieraan deelneemt krijgt de organisatie1 keer per jaar een voucher die ter beschikking wordt gesteld aan het project. Het project mag maximaal 3 jaar duren. De Stichting OPS werkt onder andere samen met de Whiplash Stichting, Question, Steunpunt ME en Arbeidsongeschiktheid, Brandwondenstichting e.a.. Verwachting is dat eind 2015 het project gereed is en ter beschikking staat aan alle deelnemende organisaties.