Wat kunt u doen als u nog werkt?

Voor de werkgevers en de werknemers zijn er vijf richtlijnen waarmee gewerkt zou moeten worden, indien er geen alternatieven voorhanden zijn.
Deze richtlijnen zijn:

 • bestrijding aan de bron
  vervang de schadelijke oplosmiddelen door minder schadelijke of onschadelijke middelen
 • afscherming van de bron 
  bewaar oplosmiddelen in gesloten vaten en leidingen en verminder zo de blootstelling
 • aanpassing van de werkomgeving
  de ventilatie op de werkvloer dient optimaal te zijn
 • afscherming van de ruimtes
  werkzaamheden waarbij oplosmiddelen vrij komen moeten in gesloten ruimtes gebeuren
 • persoonlijke bescherming
  adembescherming, beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbrillen

 

Arbodiensten

Speciaal voor medewerkers van arbodiensten is er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkdocument samengesteld voor Arbeidsgezondheidkundige begeleiding van werkers met oplosmiddelen.

Deze is verkrijgbaar via de afdeling voorlichting van het ministerie.
Telefoon: 0800 - 8051 of kijk op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid