Openingstijden secretariaat

maandag: 09.00 - 17.00 uur
dinsdag: 09.00 - 13.00 uur
woensdag: 09.00 - 17.00 uur
donderdag: 09.00 - 13.00 uur
vrijdag: gesloten

Vergoeding voor OPS-patiënten

Per 1 januari 2023 is de regeling via het OPS-loket overgegaan in de TSB-regeling.

Voldoet u aan onderstaande eisen voor het verkrijgen van de compensatie voor OPS-slachtoffers dan kunt u zich wenden tot het Instituut Slachtoffers beroepsziekten door gevaarlijke stoffen ISBG

Op www.isbg.nl  treft u alle informatie aan alsmede een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming via de TSB-regeling (tegemoetkoming stoffen gerelateerde beroepsziekten)
 

Tel; 088-3037330 of email: info@isbg.nl

 

Wie komen er voor in aanmerking

- u bent als werknemer aan oplosmiddelen blootgesteld

- u beschikt over een diagnose van een solvent-team of van een andere specialist

- u heeft géén vergoeding van de werkgever ontvangen of een vergoeding welke lager ligt dan het normbedrag van € 22.000,=

Voorlichtingsfilm autoschadeherstel industrie

De Stichting OPS werkt nauw samen met de autoschadeherstel sector.
In 2019 zullen er diverse initiatieven volgen tussen beide partijen.

Vooruitlopend daarop is bijgaande filmitem gemaakt.

Met dank aan ons lid Jan Kokhuis.