Vergoeding voor OPS-patiënten

29 februari 2020

Per 1 januari 2023 is de regeling via het OPS-loket overgegaan in de TSB-regeling.

Voldoet u aan onderstaande eisen voor het verkrijgen van de compensatie voor OPS-slachtoffers dan kunt u zich wenden tot het Instituut Slachtoffers beroepsziekten door gevaarlijke stoffen ISBG

Op www.isbg.nl  treft u alle informatie aan alsmede een aanvraagformulier voor de tegemoetkoming via de TSB-regeling (tegemoetkoming stoffen gerelateerde beroepsziekten)
 

Tel; 088-3037330 of email: info@isbg.nl