Stappenplan voor het aanvragen van een onderzoek

Wat u kunt doen om een onderzoek aan te vragen.

 • Er is altijd een verwijzing nodig. Van huisarts of specialist of arbodienst/bedrijfsarts.
 • Het aanvragen van een onderzoek bij het solventteam in Amsterdam moet altijd schriftelijk gebeuren. De patiënt kan dit zelf doen, een huisarts/specialist of arbeidsdienst/bedrijfsarts kan dit ook doen voor de patiënt. De verwijzers kunnen gebruik maken van een speciale link op de website (zie onderaan de pagina).
 • Schrijf zelf van te voren op:
  • hoelang u heeft gewerkt in de functie van .............
  • met wat voor produkten u heeft gewerkt
  • onder welke omstandigheden u heeft gewerkt
  • hoe u met de produkten heeft gewerkt (was u een "schone" werker)
 • Indien u een partner heeft laat deze ook aangeven wat er in de loop van de tijd aan de patiënt is veranderd qua gedrag, mogelijkheden etc. De partner wordt ook aangeraden om mee te gaan naar het intake-gesprek.
 • Aan de hand van de eerder verstrekte gegevens (van bijvoorbeeld huisarts) en het verloop van het intake-gesprek wordt besloten tot het laten doen van het uiteindelijke neuropsychologische onderzoek. Hier wordt dan een definitieve afspraak voor gemaakt.

 

Solvent team, schriftelijk aanvragen!

Polikliniek Mens en Arbeid, tel: 020 - 566 53 87
Nederlands Centrum voor Beroepsziektsen
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

(Huis)artsen kunnen direct per mail doorverwijzen via de link https://www.mensenarbeid.nl/content/verwijsformulier-solvent-team