Juridische aspecten

Patiënten die wegens OPS arbeidsongeschikt zijn geworden, hebben behalve ernstige schade aan de gezondheid ook grote financiële schade.

Afhankelijk van leeftijd en inkomen kan deze schade zeer hoog oplopen, soms enkele tonnen.

Gelukkig is er nu jurisprudentie op dit gebied. Recente uitspraken kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.